Moje materiály

Na veškeré zde uvedené materiály se vztahuje copyright litax.cz

Materiály zde poskytnuté slouží pro inspiraci, jak daný projekt řešit nikoli jako náhrada odborné literatury a informací podávaných v rámci vyuky. Je možné že vyučujícím při kontrole něco uniklo, takže nechci aby byly považadovány za jedný bezchybný zdroj. Vím však, že je lepší mít nějaký mustr od kterého se lze odrazit, než začínat od nuly.

Jinými slovy – bezhlavé opisování a kopírování je na vaše vlastní nebezpečí 😉

Materiály FAST:

Materiály ÚSI: