Projekty

BYDLENÍ V KOMÍNĚ

Facebookový projekt monitorující aktuální nabídku a poptávku nemovitostí v městské části Brno-Komín.


Více zde: https://www.facebook.com/bydlenivkomine

REALITNÍ SEMESTR

Třináctidílná série mapující celý proces prodeje nemovitosti. První verze vznikla na podzim roku 2019.

Vzhledem k legislativním změnám je v roce 2021 plánována aktualizovaná verze 2.0.

Více zde: realitnisemestr.cz

KOMÍNSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

V roce 2015 o Velikonocích jsme navázali na přerušenou tradici chrámového sboru.

Více zde: kominskychramovysbor.cz

ENSEMBLE VITAE

Studentský divadelní spolek, který se počal utvářet koncem roku 2013 na našem privátě v Komíně. Naším premiérovým kusem byla divadelní hra V. Nezvala Manon Lescaut.

Aktuálně již v činnosti nepokračujeme.

Více zde: https://ensemblevitae.webnode.cz/