Zkoušky a zpěv prázdniny 2015

Plán zpívání

Jedna případně dvě neděle v průběhu letních prázdnin.
Na základě vyplnění dotazníku budou upřesněny konkrétní termíny.
 

Termíny zkoušek

Na základě dohodnutých nedělí.
Den „pravidelných zkoušek“ stanovený na základě druhého dotazníku.
 

Chystaný repertoár

Bude upřesněn
 
 

Aktuální web sboru najdete na

www.kominskychramovysbor.cz

Zkoušky a zpěv květen-červen 2015

Plán zpívání

 • 24. 5. neděle 10:00 – Slavnost Seslání Ducha svatého
 • 31.5. neděle 10:00 – První svaté přijímání (Sl. Nejsvětější trojice)
 • 4. 6. čtvrtek 18:00 – Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
 • 14. 6. nebo 27.6. neděle 10:00 – neděle v mezidobí
 • (NOC KOSTELŮ – pátek 29.5. večer)

Termíny zkoušek

 • sobota    9. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na Seslání DS a Boží Tělo (+ Noc kostelů)
 • sobota  23. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na Seslání DS a Boží Tělo (+ 1. sv přijímání, Noc kostelů)
 • sobota  30. 5.    17:00    farní klubovna
  • nácvik na 1. sv přijímání
 • pondělí  1. 6.    18:00    farní klubovna
  • nácvik na Boží tělo
 • cca 60 minut před každou mší – není li domluveno jinak

Chystaný repertoár

Seslání DS

Vstupní antifona – Olejník č.97
Antifona k přijímání – Olejník č.103
Bogorodice Děvo (Taize č. 18)  – zvuk
(Ave Maria – M. Schneider-Trnavský) – zvuk

1. sv. přijímání

(Syrský hymnus) – zvuk (bohužel jen v PL)
rytmické písně – bude upřesněno

Slavnost Těla a Krve 

O Sacrum Convivium – Thurlow Weed – zvuk (bohužel jen synteticky)
Syrský hymnus – zvuk (bohužel jen v PL)
Antifona k přijímání
(Jesu Redemptor Omnium – G. M. Asola) 

červnová neděle

(Ave Maria – M. Schneider-Trnavský) – zvuk
bude upřesněno

Notový materiál k dispozici zde

 

Aktuální web sboru najdete na 

www.kominskychramovysbor.cz